ILLIMANI: Boliviako izpiak eta hizkiak Bolivia 2006
index . <<< . 49 . >>>
GREGORIO IRIARTE y MANUEL EGIGUREN

Date
2006

Place
Airepuerto de El Alto

 
Text
Gregorio Iriarte y Manuel Egiguren dos misioneros vascos indígenas:
"Vinimos a convertirles a ellos, y al final ellos nos han convertido a nosotros".
Gregorio, ¿qué es la dialéctica?
Le preguntaban los alumnos aymaras al gran maestro. Y Gregorio, enredado, con tanta palabra apilada en la cabeza, "cómo explico qué es la dialéctica...". "Mirad -empezaba-, ¿cuánto es para vosotros uno más uno?""¡Dos!" -respondieron unánimemente, como si fuera fácil- "¡Pues no!, ¡Uno y uno no son dos, uno y uno son tres! He ahí la dialéctica". Y nadie entendió nada.

Dos camisas de tela blanca
ascienden por el cuello hasta la copa;
dos grandes sonrisas, regazo de la cara,
como si fueran una sola boca.
Dos lentes con dos ojos antes
mirando a una misma tierra.
Del dos al uno venimos,
y nos vamos del uno al dos.
Pelo blanco y boina negra,
eso es la dialéctica.


Gregorio Iriarte eta Manuel Egiguren bi misiolari euskaldun indigena: "Haiek konbertitzekotan etorri ginen, eta azkenean haiek konbertitu gaituzte gu".
Gregorio zer da dialektika?
Galdetzen zioten bere ikasle aimarek maisu handiari. Eta Gregorio, korapilatuta, hitzak buruan pilatuta, nola azaldu "dialektika" zer den. "Begira -hasten zen- zuentzat zenbat dira bat eta bat?" "Bi" -denek batean, erraza bailitzan- "Ba ez, bat eta bat ez dira bi, bat eta bat hiru dira! Horra dialektika". Eta ez zuen inork ulertu.

Bi alkandora lepoan gora
azal zurikoak dira.
Bi irri zabal, bisaien magal,
aho bakar bat bailira.
Begi aurreko bi betaurreko
lur burdinera begira.
Bitik batera, etorri gera,
bagoaz batetik bira;
ilea zuri ta txapela beltz
dialektika hori da.

http://www.argia.com/bolivia/bideoa.php?id=101