ILLIMANI: Boliviako izpiak eta hizkiak Bolivia 2006
index . <<< . 9 . >>>
LUIS ALFREDO CASTAÑO ROMERO - GERNIKA

Date
2006

Place
"Fundacion Pachamama", Sucre

 
Text
Guernica in Bolivia:

Picasso died in October 2003. But the tanks and the helicopters continued to bomb the humble population. They were not Germans, nor red, they were envoys from the president of Bolivia, Gonzalo Sanchez de Losada, "Goñi". He didn't send them against the Chileans nor against the Peruvians. The president was in war with his people. Because they did not want that their gas, the last natural resources they had, was sold outside the country. El Alto raised itself againts the militars. Sixty were spread on the soil. Now, "Goñi" lives as refugee in the USA. Sixty corpses are buried taking care of gas together with Picasso.


Gernika bat Bolivian:

Picasso hila zegoen 2003ko urrian. Baina herri xehea are gehiago xehatzen segitzen zuten tankeek eta helikopteroek. Ez ziren alemanak, are gutxiago gorriak, Gonzalo Sanchez de Losada "Goñi" Boliviako presidenteak bidalitakoak ziren. Eta ez zituen bidali txiletarren aurka, ez eta perutarren aurka. Presidentea bere herriaren aurka ari zen gerran. Herritarrek ez baitzuten nahi beraien gasa, gelditzen zitzaien azken baliabide naturala, kanpora saltzerik. El Alto osoa zutitu zen militarren aurrean. Baina hirurogei lurrean etzanda gelditu ziren. Orain, "Goñi" AEBetako lur gainean bizi da, ihes eginda. Hirurogei hilotzak lurpean daude, gasa zaintzen, Picassorekin batera.

http://www.argia.com/bolivia/bideoa.php?id=204