ILLIMANI: Boliviako izpiak eta hizkiak Bolivia 2006
index . <<< . 18 . >>>
EVO MORALES AYMA, presidente de la Republica de Bolivia

Date
2006-07-30

Place
Residencia Presidencial, La Paz

 
Text
"I remember our kitchen, my mother prepared the food while she said me, Evito brings me the pan, and I took her the pan, or Evito he brings me the cup, and I took the cup to her, or when the fire was fading Evito bring me firewood, and I had to stir the fire with firewood. It's there that the responsibilities appear for the young boys or girls. In the communities, since children learn how to walk they already know what it's work ".

"Ni oroitzen naiz gure sukaldeaz, ama janaria prestatzen ari zen eta esaten zidan, Evito, ekarri iezadazu eltzea, eta nik hari eltzea eraman, edo Evito, ekarri iezadazu basoa, eta ni basoa eramatera, edo sua itzaltzen ari zen eta Evito, ekarri iezadazu egurra, eta sutara egurra sartu behar. Hortik hasten da mutikoaren edo neskatilaren ardura. Komunitateetan, haurrak oinez ibiltzen ikasten duenetik daki zer den lana".

http://www.argia.com/bolivia/bideoa.php?id=162